Måndag

BUFF Daily Monday

Är vår återkommande talkshow med gäster, festival- och filmsnack. Live från Ovalen på Biograf Spegeln. Streamas även live på BUFFindustry.

Tisdag

Barns möjligheter att komma till tals

Streamas – Se sändningen från vårt Festivalcenter eller på BUFFindustry (Tillgänglig hela veckan på BUFFindustry, efter visning.) Seminariet ”Barns möjligheter att komma till tals” är en fördjupad redovisning av Malmö stads arbete med barns filmarbete och bildskapande i förskolan och tittar närmare på förutsättningarna för en stads utveckling mot ökat inflytande för alla – även för de yngsta medborgarna. Webbseminariet publiceras på buffplay.se tisdagen den 22 mars 2022. Vilka möjligheter har stadsplanerare och beslutsfattare att ta in åsikter som inte alltid följer en given mall, utan som till exempel utgår från barns perspektiv och deras logik? Många menar att det kräver att kommunala förvaltningar och bolag måste gå utanför organisatoriska ramar och konventionellt tänkande. I Malmö stad prövas detta i praktiken. Det kan betyda att hitta en design för social innovation. Det visar sig också kunna medföra utmaningar för den pedagogiska organisationen på förskolor och skolor, då utbildningens kvalitet inte alltid tycks kunna mätas på ett traditionellt sätt. Kanske behöver vi idag omvärdera och omdefiniera kvalitetsbegreppen inom både stadsutveckling och pedagogisk verksamhet. Under seminariet ”Barns möjligheter att komma till tals” utforskas dessa frågor med hjälp av föreläsare och utifrån praktiska exempel. Seminariet lyfter fram estetikens kraft när det gäller att få till en god kommunikation mellan de yngsta medborgarna och stadens olika beslutsfattare då det handlar om att låta barn komma till tals om viktiga frågor. Det kan handla om att göra film om de frågor som kan vara viktiga för barnen eller för stadsplanerarna. Men det kan också handla om att skapa utställningar – eller tillsammans med barn skiva och framföra en kampsång för att få gehör för ett övergångsställe. Från MKB, Malmö Kommunala Bostadsbolag, medverkar Daniel Möller som berättar om hur MKB i februari 2022 anornade en stor bomässa ihop med 1 500 barn i Malmö från förskolan till åk 6. Bolaget fyller 75 år och ville då passa på att också blicka framåt genom att söka kontakt med stadens yngsta malmöbor som omband berätta om framtidens hem och boende. – Vi har fått många aha-upplevelser, överraskningar och även idéer som MKB tidigare undersökt, berättar Daniel Möller. Han förklarar att barnen gärna vill ha djur nära boendet, sockervadd i hemmet, ett generationsboende där man kan leva i en större familjekonstallation och en stark och lysande färgskala som är tvärt emot den lite bleka färgskala som MKB fram till nu tillämpat. Per-Anders Hillgren är professor i design för social innovation vid Malmö universitet. Han talar om sin forskning utifrån ett inkluderarande demokratibegrepp som inbjuder många olika grupper att delta i den demokrtatiska processen. Han anser att emokrati inte bara handlar om att få ”vara med att bestämma”, utan det handlar också om att få vara med och ”samskapa” utformningen av infrastrukturer, platser och utrymmen i det samhälle där vi lever våra liv. Ett konkret exempel på hur detta kan ta sig uttryck kommer från Kristallens förskola, i stadsdelen Drottninghög i Helsingborg, där förskollärarna Sven Stedt och Johanna Fogelberg berättar om hur de bjudit in sina femåringar att delta i arbetet med att utforma gården, utanför förskolan. Till sin hjälp har de haft designpedagogen Kristina Schultz, från Helsingborgs kulturskola, som handlett barnens arbete med att utforska hus, arkitektur och utomhusmiljöer. Barnen har framfört önskemål, skapat modeller och byggt fullskaliga kojor och en rutschkana. Femåringarna har använt riktiga verktyg, sågar och skruvdragare, och även gjutit med betong. – Det är många pedagoger, också på vår förskola, som undrat om det inte är farligt. Men med närvarande pedagoger och en tilltro till barnen så är det möjligt. Men det krävs lite pedagogist mod för att våga och en ledning som har tilltro till sina pedagoger, förklarar Sven Stedt. Förskolepedagogerna Alex Stenros och Zandra Ruckman tar hjälp av förskolebarnet Damian för att berätta om ett politiskt lobbyarbete för att få ett övergångsställe utanför Sjöhästens förskola i Malmö. De har tillsammans skrivit brev till Teknika nämnden i Malmö stad, gjort affischer, banderoller och skrivit och spelat in en kampsång som ligger till grund för en musikvideo. – Sången slutar med att ett barn säger ”Hör du vad jag säger?”. Vårt arbete handlar mycket om barns röster, att dom ska bli hörda. Och vi vet att beslutsfattarna har lyssnat. Och nu väntar vi bara på det slutliga beskedet, att vi verkligen ska få vårt övergångsställe, säger Alex Stenros. Lärarna Emma Lindgren och Jessika Blomqvist Hindsö har tillsammans med sin klass i åk 3 på Backaskolan ägnat en stor del av höstterminen 2021 åt att skapa en vision kring ett hållbart, solidariskt boende och aktivitetshus för MKB:s bomässa. Klassen har kallat sitt projekt för ”The Big House”, vilket stått i centrum för ett omfattande ämnesövergripande arbete. Nu arbetar eleverna med att skapa stop-motion-animationer kring olika historier som utspelas i huset. ”Huset är inspirerat av vår lust att bygga kojor. Vi har byggt framtidens hus. I det finns många aktiviteter. Det är viktigt för oss att få röra på oss. Vi delar på många utrymmen för att få plats och råd med fler sällskapsrum där många olika åldrar kan träffas och umgås. Ingen behöver vara ensam, om man inte vill”, förklarar eleverna i en säljande informationsfilm om ”The Big House”. Seminariet avrundas av regissören Suzanne Osten, som likställer lärarens eller pedagogens uppgift med regissörens arbete. Hon talar om betydelsen av förberedelse och om att ta skådespelarnas eller barnens inspel och frågor på allvar för att tillsammans skapa mening. Hon talar om vikten av att ta både barn och vuxnas svåra frågor om livet och samtiden på stort allvar. Det handlar inte alltid om att diskutera dessa frågor precis i studen. Utan om hitta rätt tillfälle. – En rädsla som kan finnas när det gäller att möta barn kan handla om barnens stora associationsrikedom och lite mer kaotiska sätt att svara upp till vissa saker. Det kan också handla om en oro kring att hinna med och göra arbetet effektivt, påpekar Suzanne Osten. Hon skiljer mellan att gå ut i verkligheten för att göra en ”undersökning”, vilket kan styras av enkla lekregler och ge alla stor frihet, och att samla ihop sina erfarenheter till en publik presentation, vilket kan ställa betydligt högre krav på vad som ska kommuniceras till andra. Och här skiljer det sig inte nämnvärt mellan att arbeta med barn eller vuxna. Sista ordet går till skådespelerskan Sissela Kyle som refererar innehållet i filosofen Jonna Bornemarks bok ”Det omätbaras renässans, från 2018. Boken handlar om hur vurmen för allt som går att mäta riskerar att osynliggöra de kvaliteter som utgörs av omdöme och eftertanke. Särskilt farligt blir det när dessa tendenser letar sig in i välfärdsyrkena, då brukarnas behov och önskemål får stå tillbaka för dokumentation och då en replik som ”Vad ni än gör, vårda era kvalitetsregister” tycks bli helt begriplig. Kritiken handlar inte om mätandet som sådant, men mätandet måste alltid underordnas en reflekterande, omdömesgill subjektivitet. Sissela Kyle hänvisdar också till den nederlänske pedagogikprofessorn och skolforskaren Gert Biesta, som i sin bok ”God utbildning i mätningens tidevarv”, från 2010, diskuterar det faktum, att vi lever i en tid då mätningen av utbildningsresultat trängt undan frågan om utbildningens verkliga syfte. Programledare är Per Dahlbeck, projektledare och utvecklingspedagog i Malmö stad. Han avslutar seminarit genom att lyfta fram skolans dubbla uppdrag, som brukar betecknas som ett kunskapsuppdrag respektive ett demokkratiuppdrag. – Detta har varit budskapt i vårt seminarium. Låt barnen vara delaktiga på riktigt, med riktiga mottagare för deras budskap. Då sker ett verkligt lärande. Vi skulle kunna enas kring varför vi vill att barn ska gå i förskola och skola. Det är ingenting som ska vara självklart år 2022. Det ska finnas en stark samhällelig och individuell motivering till det. Och jag skulle vilja säga, att den pedagogiska verksamheten borde garantera att varje barns röst får höras, sätta spår och göra skillnad. Klarar den pedagogiska verksamheten av det, då får vi ett lärande som går bortom det mätbara. Och sen vill jag påminna om att det här inte är något som gjordes i Malmö i samband med en bomässa, utan detta är – och ska vara – en pågående process, där de yngsta medborgarna bjuds in till samtal kring utformningen av vårt samhälle och våra städer. Visst är det ett hoppfullt sätt att se på den pedagogiska verksamheten, avslutar Per Dahlbeck. Projektet ”Barn filmar Malmö” och seminariet ”Barns möjligheter att komma till tals” är ett initiativ av Pedagogisk Inspiration Malmö, en avdelning inom Malmö stad som arbetar för skolutveckling och skolforskning i Malmö stads samtliga skolformer. Seminariet har genomförts och producerats av Malmö stad i samarbete med produktionsbolaget Film Fatale AB. Barns möjligheter att komma till tals Ett webbseminarium från BUFF Filmfestival producerat av Film Fatale AB i samarbete med Malmö stad. Producenter: Per Dahlbeck, Klas Viklund, Markus Strömqvist. Copyright © 2022 Film Fatale AB. Speltid: 71 minuter

Möt Suzanne Osten

Biograf Panora Streamas även på BUFFindustry hela veckan efter visning. ”Barn är estetiska konnässörer!” Orden är Suzanne Ostens, den svenska barnkulturens grand old lady som fortfarande, efter 50 år i branschen, är lika konstnärligt sökande, nyfiken och orädd som i början av sin karriär. Med en osviklig tilltro till den unga publiken har hon skapat oförglömliga berättelser för bebisar, barn och ungdomar – och många gånger utmanat vuxenvärlden genom sitt val av tabubelagda teman. Med utgångspunkt i sina filmer, pjäser och den nyutkomna självbiografin ”Vem tror hon att hon är, Suzanne Osten?” samtalar hon med Malena Janson, filmvetare och föreståndare för Centrum för barnkulturforskning. Missa inte denna chans att möta en av Sveriges – kanske världens – ytterst få barnkultursuperstars! Arrangeras i samarbete med Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet.

Film i skolan-dagen: Filmen som språk

Streamas från Ystad Studios – Se sändningen från vårt Festivalcenter eller på BUFFindustry Online (gratis för alla- separat anmälan krävs) Välkommen till en filmpedagogisk inspirationsdag om filmen som språk.I en tid dominerad av rörliga bilder behövs kunskap om filmens språk. Film i skolan-dagen bjuder på föreläsningar och filmvisningar om allt från hur filmen genom sitt universella språk kan verka som brygga mellan människor, till konkreta lektionsupplägg kring hur man undervisar om filmhistorien. Arrangörer är Film i Skåne, Svenska Filminstitutet och FOMP.  Anmälningslänk: www.filmiskane.se/filmiskolandagen2022

BUFF Daily Tuesday

Är vår återkommande talkshow med gäster, festival- och filmsnack. Live från Ovalen på Biograf Spegeln. Streamas även live på BUFFindustry.

Onsdag

Reaching the young audience

Även tillgängligt på BUFFindustry Biljettpris: 60kr Guldpass & ackreditering: gratis BUFF tar tempen på det aktuella filmutbudet för en ung publik. Vilka är årets trender? Vilka frågor är viktiga för unga idag? Sett till filmerna i årets filmprogram på BUFF så handlar det bland annat om klimatet och vår miljö, om mental hälsa och om identitet och kön. Vi har bjudit in två föreläsare som fördjupar frågeställningarna och avslutar med en diskussion: Helena Hörnfeldt, docent i etnologi vid Stockholms universitet, har bedrivit intervjustudier om barns rädslor, där klimatkrisen har visat sig vara ett återkommande tema. I en miniföreläsning delar hon med sig av sin forskning kring barn och ungas klimatångest och sätter rädslorna för jordens undergång i ett historiskt perspektiv. Tone Ottilie, filmregissör, gick ut Danska Filmskolan 2021 och skildrar i sina kortfilmer ungdomar och den värld de lever i. Hon betonar vikten av att involvera målgruppen genom att faktiskt lära känna och lyssna på dem. Hennes avgångsfilm Katastrofer, som visas på BUFF, handlar om 16-åriga Liv som blir kär i en tjej, samtidigt som hon kämpar med tvångssyndrom (OCD). Presentationerna följs av ett panelsamtal där några av årets BUFF-aktuella regissörer reflekterar över tematik och hur man gör filmer angelägna för en ung publik. Moderator: Daniel Lundquist, programchef BUFF

BUFF Daily Wednesday

Är vår återkommande talkshow med gäster, festival- och filmsnack. Live från Ovalen på Biograf Spegeln.  Streamas även live på BUFFindustry.

Programmet långfilm – projekt i utveckling

Biograf Spegeln – Endast Guldpass / Ackreditering Programmet Långfilm är ett utvecklingsprojekt av Film i Skåne från vilket vi möter tre långfilmsprojekt i väldigt tidigt utvecklingsstadie.  Programmet Långfilm genomförs av Film i Skåne tillsammans med Centrum för Dramatik Syd. Satsningen är finansierat genom Svenska Filminstitutets satsning Talent To Watch och via Region Skånes kulturförvaltning. Lite mer än en kram ”Tänk att man är tretton år och har en syrra som är femton. Syrran får en ny klasskamrat, Amanda – en nyinflyttad tjej från Stockholm. De börjar hänga hemma hos en, sitta vid köksbordet och dricka kaffe, kolla film på kvällarna och sånt. Tänk att det sen visar sig att hon, som är två år äldre, vill göra en massa grejer med en. Grejer man tidigare bara kunnat drömma om.” Manne ska börja sjuan. Amanda ska börja i nian tillsammans med hans storasyster Moa. En förälskelse utdömd på förhand – ändå kan ingen av dem hejda sina känslor. Medverkande: Christian Zetterberg, regissör, Liselotte Persson, producent, Alexe Landgren och Jesper Cederstrand, manusförfattare. Tid En ung kille ska spela sin livs viktigaste fotbollsmatch och kämpar samtidigt med sin inre sorg efter bästa vännens bortgång. När han försöker gå vidare träffar han vännens bror som vill hämnas hans död. Deras sorg och vrede mynnar ut i en tuff rivalisering. Medverkande: Filson Ali, filmskapare  Nipster 15-åriga Chris drar publiken in i ett ett färgstarkt, kreativt pulserande getingbo av så kallade ”Nipsters”, nazistiska hipsters. Chris är del av detta kreativa mediekollektiv som förespråkar klimataktion och djurskydd – men framför allt ett bättre Sverige, för svenskar. Chris förväxlar identitet med tillhörighet och tillhörigheten som hon får av kollektivet genom att stå för nazismen betyder allt. Chris erbjuds möjligheten att bli en frontfigur för den nya “gröna nazismen”. Hon når en punkt där det är allt eller inget som gäller. Hur många broar hinner hon bränna innan verkligheten kommer ikapp henne? Medverkande: Sunniva Eir Tangvik Kveum, regissör

Work In Progress

Biljettpris: 60 kr Guldpass & ackreditering: gratis En mycket populär och återkommande punkt på festivalen är Work in progress. I år presenteras tre kommande filmer från Sverige. Du får se ett smakprov av filmerna och möjlighet att ställa frågor till filmskaparna.   Vem är du, Mamma Mu?  En älskad nalle försvinner och vänskap sätts på prov när Kråkan tycker att en ko ska vara en ko, men Mamma Mu vill vara så mycket som bara är möjligt. När Mamma Mu blir inspirerad av barnen och vill göra sin alldeles egna Mu-sikal, råkar hon ställa till det rejält.  Medverkande: Christian Ryltenius, regissör, Filippa Torstensson, producent   Håkan Bråkan Håkan Bråkan passas av världens – enligt honom – tråkigaste barnvakt, Amanda. Han måste rymma därifrån för att vinna årets viktigaste tävling i datorspel. Detta blir starten på en serie missförstånd där Håkan hamnar på kollisionskurs med en härjande inbrottsliga. För att besegra tjuvarna måste han använda sina kunskaper från datorspelet in i den riktiga världen. Lyckas han så får han inte bara lugn och ro till att spela – han kan också rädda hela grannskapet. Medverkande: Ted Kjellsson, regissör, Malin Söderlund, producent    LasseMajas detektivbyrå – Skorpionens gåta Inför Vallebys 500-års jubileum så lamslås staden av en serie inbrott. När alla försök till att stoppa tjuven misslyckas så söker LasseMajas Detektivbyrå hjälp ifrån den pensionerade mästertjuven Lillie Ragnarsson. Medverkande: Tina Mackic, regissör, Jonathan Ridings, producent   Forever Anders Hazelius regisserar Forever, med manus av Jessika Jankert. Filmen följer Mila och Kia som varit bästa vänner och lagkamrater i fotboll så länge de kan minnas. När tjejerna får en ny tränare så börjar de sakta glida isär. Mila som drömmer om att bli proffs ser äntligen sin chans att lyckas – men är det värt att offra sin bästa vän för att vinna?  Filmen produceras av Stefan H. Lindén och Erik Lundqvist på SF Studios Produktion och distribueras av SF Studios och samproduceras med Film i Väst. Inspelningstart Maj 2022. Deltagare: Jessika Jankert, manus. (Hashtag, Lyckoviken, Så jävla easy going) Stefan H. Lindén, producent. (Eagles, Snabba Cash)

Torsdag

Bli en del av Nätverket Barnbiograferna

Livesänds från Ystad Studios – se sändningen från vårt festivalcenter eller online på BUFFindustry  Nätverket Barnbiograferna ska inspirera biografer att på enkla sätt utveckla sin bioverksamhet för barn samt vill uppmuntra och stötta de aktörer som på olika sätt vill jobba med barn och unga. Många biografer gör redan mycket för att välkomna framtida vuxenpublik. Utvecklingspotential finns dock alltid och Nätverket Barnbiograferna vill gärna hjälpa till i arbetet. Under BUFF kommer arrangörerna att presentera satsningen och uppmana biograferna att redan nu ta kontakt för att eventuellt ingå i nätverket. Lyssna på barnens egna röster om hur det är att uppleva film på biografen och hör biograferna berätta om hur det kan vara att jobba med den unga publiken på olika sätt. Även Young Cinema kommer berätta om hur de öppnar upp biograferna för den unga generationen och bjuder in ungdomar att bli en del av verksamheten. Nätverket Barnbiograferna utgörs av Föreningen Filmregionerna och Riksföreningen Biograferna.