Börja skriv för att söka

Reaching the young audience

Även tillgängligt på BUFFindustry

Biljettpris: 60kr

Guldpass & ackreditering: gratis

BUFF tar tempen på det aktuella filmutbudet för en ung publik. Vilka är årets trender? Vilka frågor är viktiga för unga idag? Sett till filmerna i årets filmprogram på BUFF så handlar det bland annat om klimatet och vår miljö, om mental hälsa och om identitet och kön. Vi har bjudit in två föreläsare som fördjupar frågeställningarna och avslutar med en diskussion:
  • Helena Hörnfeldt, docent i etnologi vid Stockholms universitet, har bedrivit intervjustudier om barns rädslor, där klimatkrisen har visat sig vara ett återkommande tema. I en miniföreläsning delar hon med sig av sin forskning kring barn och ungas klimatångest och sätter rädslorna för jordens undergång i ett historiskt perspektiv.
  • Tone Ottilie, filmregissör, gick ut Danska Filmskolan 2021 och skildrar i sina kortfilmer ungdomar och den värld de lever i. Hon betonar vikten av att involvera målgruppen genom att faktiskt lära känna och lyssna på dem. Hennes avgångsfilm Katastrofer, som visas på BUFF, handlar om 16-åriga Liv som blir kär i en tjej, samtidigt som hon kämpar med tvångssyndrom (OCD).
  • Presentationerna följs av ett panelsamtal där några av årets BUFF-aktuella regissörer reflekterar över tematik och hur man gör filmer angelägna för en ung publik. Moderator: Daniel Lundquist, programchef BUFF