Buff filmfestival 19-25 MARS 2022 – info@buff.se

Bokstart

Hur kan vi tänka om film för små barn?

Under 2020-2021 medverkade BUFF i projektet Bokstart, en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. 

Som en del av projektet har vi tagit fram en folder som handlar om film för små barn. I samband med BUFF 2021 görs ett webinarium på samma tema. Projektet är finansierat med stöd av Kulturrådet och Region Skåne. Läs mer på bokstart.se

Se webinariet här

Foldern går att ladda ner här. 

Här har vi samlat länkar till kortfilmer för små barn som passar att se tillsammans och prata om med utgångspunkt i foldern.

 

Vem

Lost & Found

Anglerfish

Octopus

Zebra

Crocodile

Kuap

Ant

Penguin