Börja skriv för att söka

Om Buff

Water Lilies av Céline Sciamma

BUFF Malmö Filmfestival är en årlig återkommande internationell barn- och ungdomsfilmfestival som äger rum i Malmö under en vecka i mars. BUFF Filmfestival har sedan 1984 varit det viktigaste visningsfönstret för film för barn och unga i Norden.

 – En BUFF-film är berättad ur barns eller ungdomars perspektiv. Filmer som är 100 % BUFF tar sin unga publik på allvar, berör och ger nya perspektiv på livet och världen.

– Daniel Lundquist, programchef BUFF

Ett mångfald av filmupplevelser i världsklass

BUFF är en makalös filmfestival för den passar alla. Någon får sina allra första bioupplevelse på BUFF. Någon visar sin första långfilm för en kritisk skara barn. Någon ytterligare inspireras att själv berätta historier med hjälp av rörlig bild.

Många av de som besöker BUFF Filmfestival kommer dit med sin skolklass, men festivalen är öppen för alla filmintresserade.  

BUFF Filmfestival tar film från hela världen till Malmö – film som annars aldrig skulle visats i Sverige. I festivalens biomörker får publiken möta olika kulturer, höra främmande språk och följa med på äventyr. På BUFF står filmer för barn och unga i fokus. BUFF arbetar för att bredda utbudet av film som når barn och unga på bio, såväl till form som innehåll. 

BUFF vill stärka barn och unga genom att ge dem värdefulla filmupplevelser som inspirerar och skapar förutsättningar för ökad självförståelse och ett inkluderande samhälle. Detta gör BUFF genom att välja ut och visa filmer, som tar den unga publiken på allvar, berör och ifrågasätter normer.

BUFF arbetar också för att stärka barn- och ungdomsfilmen och höja dess status i Sverige både vad gäller produktion, mediabevakning och distribution.

Mötesplats

BUFF Filmfestival är en mötesplats för professionella som arbetar med film för en ung publik. Att slå ett slag för film som är riktad till en ung publik är viktigt ur många aspekter. BUFF vill vara en arena där vi lyfter frågor som handlar om tillgång på bra film för barn och unga och nödvändigheten av att skapa goda förutsättningar för produktion, distribution och visning av barn- och ungdomsfilm.

Kriterier för en BUFF-film

Vilken typ av filmer visas på BUFF och hur görs urvalet? Här presenteras de kriterier vi jobbar utifrån för att sätta samman världens bästa filmprogram för en ung publik.

  • BUFF visar filmer som berättas ur barns eller ungdomars perspektiv. Vi letar efter filmer som berör och tar upp angelägna frågor.
  • BUFF visar film som kompletterar rådande filmutbud på biograferna och breddar barns och ungdomars bild av vad film är – både vad gäller konstnärligt uttryck och tematiskt innehåll.
  • BUFF strävar efter en bredd i programmet, det vill säga en mix av lättsamt och tungt, roligt och sorgligt, fantasi och realism. Många filmer som produceras för en ung publik tenderar att likna varandra och vi jobbar för att hitta filmer som inte är fyllda av klichéer och förutsägbarheter.
  • BUFF visar film som skapar igenkänning, men också filmer som skapar förståelse för sådant som är långt ifrån ens egen vardag. BUFF strävar efter att filmprogrammet ska innehålla en kulturell mångfald och berättelser från olika delar världen.
  • BUFF strävar efter en jämn könsfördelning, både vad gäller representation i filmerna och bland våra regissörer.
  • BUFF strävar efter att barn och ungdomar i alla åldrar, från förskolebarn upp till gymnasieålder, ska finnas representerade i festivalens filmer.

Filmurval

För att hitta världens bästa filmer för en ung publik besöker vi kontinuerligt olika festivaler och marknader för film, samt håller oss ständigt uppdaterade genom kontakter med distributörer och producenter. För varje år anmäls fler och fler filmer till festivalen via vår hemsida. För att göra urvalet av filmer till BUFF har festivalen satt samman två filmgrupper: en långfilmsgrupp och en kortfilmsgrupp. Inför varje festival tittar BUFF:s filmgrupper igenom närmare 1000 filmer.

Filmgrupper

Långfilm: Khaeta Chittick, Deborah Fusaro, Claudia Gutierrez, Julia Jarl, Måns Leonartsson, Tony Martelius Ågren, Mikael Matteson, Daniel Lundquist. 

Kortfilm: Lina Birk, Amila Cirkinagic, Maisa Dabus, Rebecka Ingalillsdotter, Tatuli Japoshvili, Tinatin Jelia, Ida Klasson, Joanne Lamming, Eze Montenegro, Torun Spånberg Slettan, Christina Tsiobanelis, Daniel Lundquist. 

Filmdistribution

Som en del av vårt uppdrag att bredda mångfalden av utmärkt film för barn och unga distribuerar vi några av de bästa filmerna som visats på festivalen – både som skolbio och öppna visningar. 

Läs mer om våra filmer här.

Ideell förening sedan 1984

Styrelse: Rolf Isaksson (ordförande), Jens Lanestrand, Birgitta Killander, Mikael Mattesson och Helene Mohlin.

Utmärkelser

BUFF är efter mer än 30 år, en etablerad företeelse i Malmö, Sverige och inom filmfestivalvärlden. På Guldbaggegalan i januari 2018 tilldelades BUFF hederspriset Gullspiran för sitt arbete med barn- och ungdomsfilm med följande motivering:

”Hederspriset Gullspiran går till en organisation som år efter år har arbetat för att stärka unga människors identitet med hjälp av filmen. Genom filmvisningar och seminarium har de synliggjort vikten av kvalitetsfilm och tydligt visat vilken betydelse filmens kraft kan ha för barn och ungdomar. Gullspiran 2017 tilldelas BUFF Filmfestival.”

Redan 1992 fick BUFF en Guldbagge för kreativa insatser för ett entusiastiskt arbete med att sprida bra film för barn och unga. Samma år fick BUFF Nöjesguidens utmärkelse ”Malmös Glädjespridare”.

Bli medlem

Ta chansen att träffa andra filmintresserade och följa med i verksamheten året runt. Vill du bli medlem och vara med att utveckla framtidens festival?

Maila julia@buff.se för mer info.

Året om

Under året jobbar BUFF bland annat med att sprida festivalen till fler orter runt om i Sverige. Genom BUFF i Sverige visas cirka tio filmer från årets program på turné. Från och med 2017 är BUFF också distributör av film för en ung publik. BUFF driver även projektet Buffilusk som för ut BUFFs filmutbud till barn som vårdas på sjukhus i Sverige genom en digital plattform.

Arkiv programtidning

Bläddra i program från tidigare festivaler här!