Börja skriv för att söka

Hållbarhetspolicy

Vi använder filmen som ett redskap för att förstå världen och varandra bättre. Varje år visar vi titlar som synliggör hållbarhet, miljöengagemang och utmaningarna som ligger framför oss. Som arrangör och filmfestival arbetar vi kontinuerligt för att minska vårt klimatavtryck och arbeta på ett så hållbart sätt vi kan. 

Mat och återvinning

Vi älskar mat och festivalmingel. Den mat som serveras på BUFF är vegetarisk och vi använder oss av lokala partners för catering och servering. På samtliga festivalplatser finns möjlighet till källsortering och återvinning.

Resor och logi

Som nationell och internationell mötesplats utgör resor vår största utmaning. Nationella gäster erbjuder vi resa till BUFF med tåg. Även våra internationella gäster erbjuder vi i första hand tåg. När detta alternativ ej är möjligt väljer vi flygavgångar med minst utsläpp och försöker kombinera dem med tåg om möjligt. Transport till och från flygplatser sker med tåg eller samåkning. 

Vi uppmuntrar alla som reser och besöker BUFF att välja ett så hållbart alternativ som de kan – framförallt kollektivtrafik och fossilfri transport. Samma policy omfattar våra resor till andra festivaler. 

Vårt festivalhotell är Hotel Noble House som innehar miljöcertifieringen Svanen*. 

Ta med din egen flaska och mugg

Vi uppmanar alla festivalens besökare att ta med sin egen vattenflaska och termosmugg. Dryck bjuder vi såklart på men vi vill minimera användandet av engångsartiklar. 

Festivalmaterial & trycksaker

Vår programtidning trycks av tryckeriet Åtta45 som både är Svanen-certifierat* och som klimatkompenserar alla trycksaker via Southpole**. Vi har minskat vårt festivalprograms fysiska upplaga och har riktat in oss på en mer selektiv distribution – en distribution som sker med eldriven lådcykel i Malmö.   

Vi arbetar aktivt för att minimera antalet trycksaker och producera endast sådana som vi kan återanvända flera år. 

Efter festivalen

Vårt utvärderingsarbete sker löpande och med hållbarhetstänk som ett kriterium för vårt interna förändringsarbete.

*https://www.svanen.se

**https://www.southpole.com