Börja skriv för att söka

BUFFILUSK

BUFFILUSK är ett projektet som för ut BUFFs filmutbud på sjukhus i Sverige genom en digital plattform. För BUFF är det viktigt att de barn och unga som inte kan komma till festivalen också ska få en chans att se riktigt bra barn och ungdomsfilm från hela världen.

Under våren 2017 genomfördes det pilotprojekt som ligger till grund för tjänsten med barn och unga som vårdades på sjukhusen i Helsingborg, Lund, Malmö och Kristianstad. Tack vare stöd från Region Skåne och personal på avdelningarna för lekterapi så kunde BUFFs fantastiska festivalstämning och filmprogram nå ut till dem som inte kunde ta sig till festivalen på grund av skada eller sjukdom.

Nu kan vi erbjuda alla sjukhus i Sverige, med vårdplatser för barn, tillgång till filmerna genom stöd från Postkodstiftelsen, Region Skåne och Creative Europe. Hittills är 27 sjukhus runt om i landet engagerade i projektet. Även i Belgien och Kroatien finns varianter av filmsidan, på denna KARTA kan du se vilka sjukhus som har koder till Buffilusk.

Från och med mars 2018 så har tjänsten utökats med personliga presentationer av filmerna, möjligheten att recensera filmer och tillgång till pedagogiska filmhandledningar. Sidan uppmuntrar till reflektion och att dela sina upplevelser av filmerna med andra. För information på engelska om vårt europeiska samarbete besök gärna Film in Hospital.

Om du jobbar på lekterapi eller sjukhus-skola och vill ha mer information och projektet, kontakta mans@buff.se

Länkar till artiklar om projektet:

Region Skåne 2018

Postkodstiftelsen

Region Skåne 2017

Sydsvenskan 2017-04-11

Buffilusk har även en egen facebook sida.

Om du vårdas på något av de sjukhus som ingår i projektet så kan du få en inloggning via lekterapin till Buffilusk och logga in här.