Börja skriv för att söka

Bli en del av Nätverket Barnbiograferna

Livesänds från Ystad Studios – se sändningen från vårt festivalcenter eller online på BUFFindustry 

Nätverket Barnbiograferna ska inspirera biografer att på enkla sätt utveckla sin bioverksamhet för barn samt vill uppmuntra och stötta de aktörer som på olika sätt vill jobba med barn och unga. Många biografer gör redan mycket för att välkomna framtida vuxenpublik. Utvecklingspotential finns dock alltid och Nätverket Barnbiograferna vill gärna hjälpa till i arbetet.

Under BUFF kommer arrangörerna att presentera satsningen och uppmana biograferna att redan nu ta kontakt för att eventuellt ingå i nätverket.

Lyssna på barnens egna röster om hur det är att uppleva film på biografen och hör biograferna berätta om hur det kan vara att jobba med den unga publiken på olika sätt. Även Young Cinema kommer berätta om hur de öppnar upp biograferna för den unga generationen och bjuder in ungdomar att bli en del av verksamheten.

Nätverket Barnbiograferna utgörs av Föreningen Filmregionerna och Riksföreningen Biograferna.