An inspirational day about film as a pleasurable learning material! The Swedish Film Institute (Svenska Filminstituet) and Film i Skåne invite teachers, film educators and anyone working with children and youths, film and teaching to a day about the benefits and enjoyment of film as an educational tool!

We start the day from a macro perspective with a lecture on the role of arts subjects in the history of pedagogy and an inspirational talk by Sweden’s first film ambassador for children and young people. We will also highlight the opportunities film pedagogy offers before looking at how we, from a micro perspective, can watch, discuss and create film together with students. As Swedish animated film celebrates 100 years this year, it is one of today’s themes!

There will be screenings, classroom examples and director visits. In addition there will be lunch, snacks and good opportunities to network and share experiences. It continues into the evening as we invite you to mingle with drinks and snacks.

Participating guests: Film Ambassador Suzanne Osten, researcher Anders Burman, animator Nils Claesson, Helene Mohlin from the production company MINT, animation educators Dancing Animation, teacher and researcher Maria Söderling, students and teachers from Filminstitutets Kompisskola, a secret guest film director and others.

ONSDAG 11 MARS KL 9.00–17.00

INSPIRATIONSDAG OM FILMEN SOM LUSTFYLLT LÄROMEDEL | 700 KR | ANMÄLAN: VIA WWW.FILMISKANE.SE

Svenska Filminstitutet och Film i Skåne bjuder in lärare, filmpedagoger och alla med intresse för barn och unga, film och undervisning till en gemensam heldag om nyttan och nöjet med filmen som pedagogiskt verktyg!

Vi startar dagen på makroperspektiv med en föreläsning om de estetiska ämnenas roll i pedagogikens historia och ett inspirationstal
av Sveriges första filmambassadör för barn och unga, belyser därefter filmpedagogikens många olika möjligheter och fördjupar oss sedan i hur vi på mikroperspektiv kan se på, samtala om och skapa film tillsammans med elever. Eftersom den svenska animerade filmen i år fyller 100 år är det ett av dagens teman!

Det blir filmvisning, klassrumsexempel och regissörsbesök. Därtill lunch, fika och goda möjligheter att nätverka och utbyta erfarenheter– vilket fortsätter på kvällen då vi inbjuder till mingel med drink och tilltugg.

Medverkande gäster: Filmambassadören Suzanne Osten, forskaren Anders Burman, animatören Nils Claesson, Helene Mohlin från produk- tionsbolaget MINT, animationspedagogerna Dancing Animation, läraren och forskaren Maria Söderling, elever och lärare från Filminstitutets Kompisskola, en hemlig filmregissör med flera. Välkomna!

Mer info och anmälan