For the third year in a row, a national pitch for a TV drama series for Swedish Television’s Children’s Channel will be held during BUFF. The initiative is aimed at “new”scriptwriting talents in television. Six selected ideas have been invited to an open pitch, where the creator of one of the submissions will be given the opportunity to develop their idea further, in association with SVT’s programming unit for children and young people (SVT Barn & Ungdom).

The initiative is arranged by BUFF in collaboration with SVT Barn & Ungdom in Stockholm, and Film i Skåne. The selection is made by SVT Barn & Ungdom Stockholm, Film Stockholm/Filmbasen, Filmcloud, Film i Skåne and Filmpool Nord. För tredje året i rad kan du nu ansöka till en nationell pitch av tv-dramaserie till SVT Barnkanalen under BUFF. Satsningen riktar sig till ”nya” manustalanger inom tv.
Du som söker har troligtvis gått en manusutbildning, gjort/skrivit manus till ett antal kortfilmer eller gått filmutbildning. Du har ett genuint intresse för att skriva dramaserier för barn som målgrupp. Du ansöker med en idé och de sex bästa förslagen väljs ut till pitchen den 17 mars i Malmö. Där utses ett bidrag vars upphovsperson får möjlighet att utveckla sin idé vidare i samarbete med SVT Barn & Ungdom, vilket innebär träff med dramaturg samt uppdrag att skriva manus till en episod samt synopsis till övriga nio avsnitt.

RIKTLINJER — ”En liten historia”
Vi söker idéer som passar under vår dramaslot ”En liten historia” i formatet 10 episoder × 5 minuter. Målgruppen är barn i åldern 4-5 år och huvudkaraktärerna ska vara samma ålder. Historien ska utspela sig i Sverige idag (inte epok/retro, inte animation). Serien ska vara varm, inkluderande, busig, rolig, lekfull med riktiga känslor och riktiga karaktärer. Tematik och innehåll ska vara relevant och angeläget för målgruppen. Serien ska ha avslutade avsnitt och ska inte innehålla en lång båge som sträcker sig från episod 1-10. Alla avsnitt ska dock ha samma grund i sammanhang och karaktärer, men man ska kunna se varje avsnitt för sig. Därför måste varje episods historia vara fristående och börja och sluta inom samma avsnitt. Om du vill titta på två exempel på småbarnsserier (Hanna & Rally samt Regnbågsfamiljen) mejla: anna.sommansson@svt.se för att få ett lösenord.

ANSÖKAN
Ansökan görs genom att maila in EN pdf-fil bestående av max två sidor döpt till projektets titel senast den 15:e februari 2016. Vi vill att du på den första A4-sidan presenterar dig själv, din erfarenhet/utbildning och din idé. Vill du även bifoga bildmaterial kan du göra det på sida två. Ansökan består således av:
–Personligt brev (en halv sida) — beskriv dig själv som manusförfattare samt dina tidigare erfarenheter/utbildningar.
–Projektbeskrivning (andra halvan av sidan) — ska innehålla titel på projektet, samt en beskrivning av seriens handling, karaktärer och grundpremiss.
–Bildmaterial (en sida) – bilder som kan hjälpa till att förklara seriens visuella stil, känsla etc . valfritt.

Sex projekt väljs ut till en öppen pitch som äger rum under BUFF Filmfestival, torsdagen den 17 mars 2016 på biograf Panora i Malmö.
Ansökan skickas via e-post till daniel@https://www.buff.se/ senast 15:e februari 2016.

Satsningen genomförs av BUFF i samarbete med SVT Barn & Ungdom i Stockholm och Film i Skåne.