On Fridays, every second week, S:t Johannes Church opens its doors to meetings between church and culture, spiritual and profane. This Friday there’s film on the programme, in association with BUFF, and the theme for the evening is Citizenship. The film being shown is Zozo (director: Josef Fares, Sweden 2005). Read more about the film here.

Don’t miss the chance to see film in a church setting – contributing to the experience in a thoroughly unique way. Mass will be celebrated at 10.45pm. A priest is on hand for conversations during the evening.

Please observe that there is no director meet during this film screening.

Organiser: Marta Gustavsson.

Free entry.

Johannes nattkyrkaloggaFredagar udda veckor öppnar S:t Johannes kyrka sina portar för möten mellan kyrka och kultur, andligt och profant. Denna fredag är det film på programmet i samarbete med BUFF och temat för kvällen är Medborgarskap. Filmen som visas är Zozo (regi: Josef Fares, Sverige 2005). Läs mer om filmen här.

Passa på att se film där kyrkorummet på ett alldeles unikt sätt medverkar till upplevelsen. Mässa firas kl 22.45. Präst finns tillgänglig för samtal under kvällen.

Observera att det ej är regissörsmöte under denna filmvisning.

Ansvarig: Marta Gustavsson.

Fri entré. Varmt välkomna.

Johannes nattkyrkalogga