Spelkulturen är den snabbast växande kulturformen i Sverige. Över 80 procent av alla
barn och unga spelar någon form av dator- eller tv-spel. I takt med att medielandskapet
blivit allt mer socialt och samhällsfrämjande, har fritidsintresset och umgängesformerna
bland unga blivit allt mer digitaliserade och spelifierade. Detta har även lett till
diskussionen om spelkulturens eventuella positiva och negativa konsekvenser. Om det
ökande spelandet är en möjlighet eller ett problem?

För att lyfta diskussionen om spelkulturen arrangerar Studiefrämjandet i samarbete med Spelkultur-i-Skåne, SVEROK och Terebi-gemu ett Spelcafé till BUFF:s seminarium om Spel i Skolan. Syftet är att visa på spelkulturens mångfald och folkbildande potential.
Programmet innehåller bl.a: ”The Zombie game” – ett verklighetsspel där du ställs inför
uppgiften att försöka överleva i en värld full av zombies, ”Yoostar movie-challenge” –
digitala filmcharader, där du ska leverera de avgörande replikerna, ”Brädspels
hackspace” – Lär dig göra gamla spel till nya spel med hjälp av enkel speldesign och
Craftivism.

Fritt inträde med festivalkort.