We devote the morning to focussing on the different aspects of young people’s production of the moving image online. Among the participants are: Doxwise Norden, an online project for young people aged between 18-25, where four people in each Nordic country have been selected to document their everyday lives for ten weeks. The material is published weekly in the form of an exciting 3-5 minute long webisode. Producer Peter Lindblad tells us all about it. Crazy Pictures, a film collective from Norrköping that produces feature films, documentaries and commercials. They started after high school and are now running an established production company – and they learned everything themselves. Albin Pettersson from Crazy Pictures tells us how they produce their films and what online distribution has meant to them. Programpunkten arrangeras i samarbete med Kulturkraft Syd. Entré: Festivalarmband/ackreditering eller anmälan via Kulturkraft Syd.

Vi ägnar förmiddagen åt att fokusera på olika aspekter av ungas produktion av rörliga bilder online. Bland annat medverkar:

Doxwise Norden, ett online-projekt för ungdomar mellan 18-25 där fyra personer i varje nordiskt land valts ut för att dokumentera sin vardag under tio veckor. Materialet publiceras varje vecka i form av en spännande webisod på 3-5 minuter. Producenten Petter Lindblad berättar mer. Crazy Pictures, ett filmkollektiv från Norrköping som producerar spelfilm, dokumentärfilm och reklamfilm. De har lärt sig allt på egen hand, från starten efter gymnasiet till att idag driva ett etablerat produktionsbolag. Albin Pettersson från Crazy Pictures kommer och berättar om hur de producerar sina filmer och vad online-distributionen har betytt för dem.

Programpunkten arrangeras i samarbete med Kulturkraft Syd.

Entré: Festivalarmband/ackreditering eller anmälan via Kulturkraft Syd.