SCREEN proudly presents the inspirational Mikael Bundsen, Maria Eriksson, Robert Lillhonga, Victor Lindgren, Jenifer Malmqvist and Johanna Pyykkö, handpicked to share their experiences from the theme ”My three keywords”, i.e. the three words that are central to their filmmaking and the reason that they are working with film. Participants get to reflect on what their own keywords are and what it means to have an identity as a filmmaker. Programpunkten arrangeras i samarbete med Kulturkraft Syd. Entré: Festivalarmband/ackreditering eller anmälan via Kulturkraft Syd.SCREEN presenterar stolt inspiratörerna: Mikael Bundsen, Maria Eriksson, Robert Lillhonga, Victor Lindgren, Jenifer Malmqvist och Johanna Pyykkö, handplockade för att dela med sig av sina erfarenheter utifrån rubriken ”Mina tre nyckelord”, det vill säga tre ord som är centrala för deras filmskapande och avgörande för att de håller på med film. Deltagarna får reflektera över vilka som är deras nyckelord och vad det innebär att ha en identitet som filmskapare. Programpunkten arrangeras i samarbete med Kulturkraft Syd. Entré: öppet för alla med festivalarmband eller ackreditering eller som anmält sig via Kulturkraft Syd.

Onsdag 13 mars
14.00 Robert Lillhonga
15.00 Johanna Pyykkö
16.00 Jenifer Malmqvist
17.00 Mikael Bundsen

Torsdag 14 mars
13.00 Maria Eriksson
14.00 Victor Lindgren