I samarbete med Sveriges unga akademi och LadyBug Festival är vi glada att berätta om vår kortfilmstävling En bättre morgondag. Det vinnande bidraget kommer visas under BUFF 2019, tillsammans med fler kortfilmer på temat.

Alla som ännu inte har fyllt 20 år har nu tillfället att delta i kortfilmstävlingen En bättre morgondag. På temat får ni fritt skapa en film på max 15 min som ni sedan anmäler in innan den 15 november 2018.

Under BUFF 2019 den 23-29 mars kommer Sveriges unga akademi tillsammans med LadyBug Festival, visa upp ett antal kortfilmer på temat ”en bättre morgondag”. På plats finns även ett flertal forskare som kommer följa upp filmerna med en samtal om filmernas ämnen. Bland dessa kortfilmer kommer det vinnande bidraget  från kortfilmstävlingen finnas för beskådning och diskussion. Vi välkomnar alla bidrag oavsett om du gjort film innan eller inte, endast fantasin sätter gränser!

Regler

  • Filmen ska ha en koppling till temat ”En bättre morgondag” (temat får tolkas fritt).
  • Filmen ska vara skapad av barn och ungdomar som ännu inte fyllt 20 år.
  • Vi accepterar spelfilm, animerat och dokumentärer som är maximalt 15 minuter långa.
  • Filmen ska inte ha visats för publik före 2018
  • Bidraget ska lämnas in innan den 15 november

Om ni undrar över något kan ni kontakta Robert Lagerström (robertl@kth.se) från Sveriges unga akademi.

Anmäl din film här

Läs mer om Sveriges unga akademi här

Läs mer om LadyBug Festival här