When 10-year-old Laure moves to a new city, she takes the opportunity to change her gender and present herself as Mickael for the kids on the block. Completely new opportunities appear and the fun begins. Rather than watch the boys play Laure can now take part in the game! A fun, important and tumultuous film about our perceptions of girls, boys and those in between – and about what happens when these perceptions are challenged.När 10-åriga Laure flyttar till en ny stad passar hen på att byta genus och presenterar sig som Mickael för ungarna i kvarteret – varpå helt nya möjligheter och roligheter skapas. I stället för att se på när pojkarna spelar kan hen nu vara med i matchen! En rolig, viktig och omtumlande film om våra föreställningar om flickor, pojkar och de däremellan – samt vad som händer när dessa föreställningar utmanas.