Penis or vagina? Big ears or small? Stupid or clever? India, the U.S.A., Columbia or Sweden? A new human being waiting in line to be born is given the opportunity to choose his body and personality. But in a race against the clock, and with absolutely no advance knowledge, it’s really not an easy choice. CMPenis eller vagina? Stora öron eller små? Dum eller intelligent? Indien, USA, Colombia eller Sverige? En ny människa står i kö för att bli född och får själv vara med och välja kropp och personlighet. Men under akut tidspress och helt utan förkunskaper är det inte så lätt att fatta beslut. CM