It’s summertime and 17-year-old Jérémie is working at his dad’s sawmill in a small town in the Canadian countryside. What he really wants to be doing most is listening to hip hop and hanging out with his friends. He parties and does drugs, for which his dad blames the local drug dealer. When Jérémie’s elder brother gets married and moves out of town, their life alters drastically. CN

Identity, music, family lifeDet är sommar och 17­åriga Jérémie jobbar på sin pappas sågverk i en liten stad på den kanadensiska landsbygden. Egentligen vill han mest lyssna på hiphop och hänga med sina kompisar. Han festar och tar droger, och hans pappa skyller beteendet på den lokala knarkhandlaren. När Jérémies äldre bror gifter sig och flyttar från staden förändras deras liv drastiskt. CN

IDENTITET, MUSIK, FAMILJELIV