School starts again for Appu, who is 14 years old and really sick of school. Her mum struggles to get her to take her education seriously, seeing it as her daughter’s only way to a good life. When Appu informs her that she’s going to quit school, her mum makes the dramatic decision to join her daughter’s class. Appu is embarrassed and has difficulty taking her mum’s good intentions at face value. A film about love and conflict in the family, which also touches on generational divides, friendship and the importance of education. JJ

School, identity, family lifeSkolan börjar igen för Appu som är 14 år och riktigt skoltrött. Hennes mamma kämpar för att hon ska ta skolan på allvar eftersom det är enda vägen till ett riktigt bra liv. När Appu säger att hon tänker sluta skolan tar mamman det drastiska beslutet att börja i sin dotters klass. Pinsamt, tycker Appu som ställer sig tveksam till mammans goda intentioner. En film om kärlek och konflikter i en familj, som dessutom berör ämnen som generationsklyftor, vänskap och vikten av utbildning. JJ

SKOLA, IDENTITET, FAMILJELIV