12-year-old Mina lives in Kabul with her drug addict dad and sick grandad. She makes the food, washes, sews and sells trinkets on the streets to support the family, at the same time as she attempts to get an education. Despite some setbacks, and facing a future which sometimes seems almost without hope, Mina allows herself to be walked all over by no one. She keeps on going, neither stopping nor looking back. CN

Human rights, family life, social issues12-åriga Mina bor i Kabul med sin missbrukande pappa och sjuka farfar. Hon lagar mat, tvättar, syr och säljer krimskrams på gatorna för att försörja familjen, samtidigt som hon försöker utbilda sig. Trots motgångar, och med en framtid som ibland känns näst intill hopplös, låter inte Mina någon trampa på sig. Hon fortsätter att gå, utan att titta tillbaka eller stanna.

MÄNSKLIGA, RÄTTIGHETER, FAMILJELIV, SAMHÄLLSFRÅGOR