Mik lives in Stockholm with his dad and older brother. His dad drinks a lot. When both his dad and brother are sent to jail, Mik must move to his aunt’s in the north where he quickly makes new friends and also finds love. When everything seems to have settled into a nice routine, the people from Social Services arrive and destroy everything. A film about friendship, love and finding your way with the help of a whale or two! JJMik bor med sin pappa och storebror i Stockholm. Pappan super och när både han och brorsan åker in i fängelse måste Mik flytta till sin faster i Norrland. Där får han snabbt fina vänner och hittar också kärleken. När allt verkar ha lugnat ner sig kommer de där soc-människorna och förstör allt. En film om vänskap, kärlek och att hitta hem med hjälp av en och annan val. JJ