A teacher is having a conversation with the school’s headmaster. The headmaster wants to know how things are in the classroom. The teacher has everything under control, he says. At the same time in PE class, we get to see what it’s really like. Does the teacher really not see what’s going on or does he choose not to? Very important film about bullying. DLEn lärare sitter i samtal med skolans rektor. Rektorn vill veta hur det står till i klassen. Läraren har kontroll, säger han. Samtidigt har klassen gympa och vi får se hur det i verkligheten förhåller sig. Ser inte läraren eller väljer han att inte se? Ytterst angelägen film om mobbning. DL