Bram, a lively 7-year-old, cannot sit still and is curious about what is happening around him. Although he is smart and creative, he finds it hard to keep up at school. When Bram starts in a new class, his new teacher is preoccupied with trying to calm him down, which eventually leads to the two disagreeing on most things. In trying to fit in, Bram runs the risk of becoming unhappy. CGBram, en livlig 7-åring kan inte sitta still och är nyfiken på vad som händer runt omkring honom. Han har svårt att hänga med i skolan, men är samtidigt smart och kreativ. När Bram sedan börjar i en ny klass får han en lärare, som är mest intresserad av att försöka få honom att lugna ner sig och till slut är de osams om det mesta. Risken är nu att Bram i sitt försök att anpassa sig blir olycklig. CG