Eleven-year old Donnie can’t get along with his Mum’s boyfriend and he doesn’t like the way his Mum is emotionally dependent on him. Donnie himself is struggling with his swimming training and his own need to be close to his Mum and get her attention. The film gives us a glimpse into a difficult childhood and depicts the absence of something we all need. TSSElvaårige Donnie kommer inte överens med sin mammas pojkvän och gillar inte hennes emotionella beroende av honom. Själv sliter han med sina simövningar och sitt eget beroende av mammans närhet och bekräftelse. Filmen ger oss inblick i en svår uppväxt och skildrar frånvaron av något vi alla behöver. TSS