Todd is the new, shy boy at a very traditional boarding school. Professor Keating, the English teacher, is new too and his teaching methods are significantly different to those of his colleagues. He encourages his students to think freely, to question authority and go against the grain. For Todd’s classmate Neil, this has severe consequences. A timeless, funny and poignant film about independence, courage and foolhardiness. MJTodd är ny och blyg på den traditionstyngda internatskolan. Det är
också professor Keating, engelskläraren, vars undervisningsmetoder
skiljer sig markant från kollegornas. Han uppmuntrar sina elever att
tänka fritt, ifrågasätta auktoriteter och gå mot strömmen. För Todds
klasskompis Neil får detta dock svåra konsekvenser. En tidlös, rolig och
gripande film om självständighet, mod och dumdristighet. MJ