Twelve-year-old Akkie’s dreams are shattered when she is diagnosed with leukemia. Becoming a football star no longer seems possible. As her fight against the illness starts to pervade her life more and more, Akkie starts thinking about how she has treated people around her. That makes her take stock and do something about her own problems. MANär 12-åriga Akkie får diagnosen leukemi, går alla drömmar i kras. Hoppet om att bli fotbollsstjärna är inte längre möjligt. Kampen mot sjukdomen börjar mer och mer genomsyra Akkies vardag. Nu kommer även tiden då Akkie börjar tänka på hur hon har behandlat folk i sin omgivning, och hon börjar ta tag i sina problem. MA