The relationship between 13-year-olds Hasse and Paul is put to the test the day they visit a very special boy; he has more VHS-films than the video store! The murky house proves to hide more dark secrets than explicit horror movies. A genre-conscious, moody and twisted portrait of burgeoning sexuality. TSSFörhållandet mellan Hasse och Pål, 13 år, sätts på prov den dagen då de besöker en mycket speciell pojke, som har fler VHS-filmer än videobutiken. Det dunkla huset visar sig gömma fler mörka hemligheter än explicit skräckfilm. Ett genremedvetet, stämningsfullt och skruvat porträtt av spirande sexualitet. TSS