It’s snowing. Lily and her grandfather build a birdhouse to help the birds survive the winter. But where will the other animals find shelter? Lily leaves her red mitten by a tree.  A little mouse finds the mitten and then even more animals arrive. How many can fit into the mitten?Det snöar. Lily och hennes farfar bygger en fågelholk för att hjälpa fåglarna överleva vintern. Men var ska de andra djuren hitta lä? Lily lämnar sin röda vante vid trädet. En liten mus hittar vanten och sedan kommer ännu fler djur. Hur många får plats?