A boy with a vivid imagination is all alone in a desolate forest in the middle of the night. Suddenly, out of a flower, a dream-like circus tent appears. The strangest of creatures make an entrance. Will the boy be able to resist the magical show that is about to start?Det är natt och en fantasifull pojke är ensam i en ödslig skog. Ur en blomma uppenbarar sig plötsligt ett drömskt cirkustält som de allra märkligaste varelser börjar spatsera in i. Kommer pojken kunna stå emot den magiska föreställning som vankas?