Eight-year-old Nadia has to take more responsibility at home than anyone her age should have to. She is fascinated by a princess in a ballet performance and wants to meet her. The search for the ballerina sends Nadia on an adventurous and dangerous journey across south London. TSSHemma är åttaåriga Nadia tvungen att ta mer ansvar än någon i hennes ålder borde göra. Nadia fascineras av en prinsessa i en balettföreställning. Sökandet efter ballerinan för Nadia ut på en modig och farlig resa tvärs över södra delen av London. TSS