A clay figure, little Red Riding Hood, walks into the “writing-desk forest” to visit her grandmother. Someone joins her on the way. Who is grandmother really? And what happens when the dolls, the dog and the man in the bicycle seat show up?Lerfiguren Rödluvan promenerar ut i ”skrivbordslådsskogen” för att besöka mormor. Någon slår följe med henne på vägen till det gamla huset. Men vem är egentligen mormor och vad är det som händer när dockorna, hunden och mannen i cykelstolen dyker upp?