It’s summer on the Arctic tundra. The sun never sets, and 15-year-old Máigon and her best friend Ánne-Sire are on the way to a party. The adventure develops into a fateful road trip where Máigon is constantly under pressure from her friend to make her sexual debut. TK

Identity, equality, relationshipsDet är sommar på den arktiska tundran. Solen går aldrig ner och 15­åriga Máigon och hennes bästa kompis Ánne­Sire är på väg till en fest. Äventyret utvecklas till en ödesdiger road trip där Máigon ständigt pressas av sin vän att göra sin sexuella debut. TK

IDENTITET, JÄMSTÄLLDHET, RELATIONER