A ewe and a ram are trying to raise their defiant little lamb. The lamb won’t bleat or have its wool shorn and it wants to go its own way. The parents are at a loss: this is a situation they do not know how to handle.På en gräsplätt uppfostrar en tacka och en bagge sitt trotsiga lamm. Lammet vill varken bräka eller klippa sig som andra utan hellre gå sin egen väg. Det här vet inte föräldrarna hur de ska hantera.