Skinny dipping in the summer night, a private world of kissing and cuddling, experiences stored in music. Morris and Betty get together in the first scene in a fantastically happy and also very sad love story. IANakenbad i sommarnatten, en egen värld av kyssar och smek, upplevelser lagrade i musik. Morris och Betty får varandra i första scenen en fantastiskt lycklig och väldigt sorglig kärlekshistoria. IA