Daoud has fled through Europe and is applying for a visa but the Dublin Regulation formulations are relentlessly strict. Dauod is desperate and sees that the only way around it is to harm himself. IADaoud har flytt genom Europa och ansöker om uppehållstillstånd. Men Dublinkonventionens formuleringar är obarmhärtigt stränga. Den enda och desperata lösning som Dauod ser är att skada sig själv. IA