”What is your favorite dream?”, Victoria asks Ahlem. They are from Poland and Tunisia and have both grown up in Sicily. They dream about new places, interesting people and important things to do. They dream of their lives that have been and what they are about to become.”Vilken är din favoritdröm?”, frågar Victoria Ahlem. De kommer från Polen och Tunisien och har båda vuxit upp på Sicilien. De drömmer om nya platser, spännande människor och viktiga saker att göra. De drömmer om sina liv som varit och just ska bli till.