A farmer’s boy is trying very hard to steal a road sign. When neither his nor his donkey’s efforts are enough, he resorts to a very dangerous method because, after all, he is so very keen on taking the sign home.En bondpojk gör allt för att knycka en väggskylt. När varken hans eller åsnans kraft räcker till för att lossa skylten tar han till en annan mycket farlig metod, eftersom han är mycket angelägen att få skylten med sig hem.