Vilken typ av filmer visas på BUFF och hur görs urvalet? Här presenteras de kriterier vi jobbar utifrån för att sätta samman världens bästa filmprogram för en ung publik!

BUFF visar filmer som berättas ur barns eller ungdomars perspektiv. Vi letar efter filmer som tar upp angelägna frågor och berör.

BUFF visar film som kompletterar rådande filmutbud på biograferna och breddar barns och ungdomars bild av vad film är – både vad gäller konstnärligt uttryck och tematiskt innehåll.

BUFF strävar efter en bredd i programmet, det vill säga en mix av lättsamt och tungt, roligt och sorgligt, fantasi och realism. Många filmer som produceras för en ung publik tenderar att likna varandra och vi jobbar för att hitta filmer som inte är fyllda av klichéer och förutsägbarheter.

BUFF visar film som som skapar igenkänning, men också filmer som skapar förståelse för sådant som är långt ifrån ens egen vardag. BUFF strävar efter att filmprogrammet ska innehålla en kulturell mångfald och berättelser från olika delar världen.

BUFF strävar efter en jämn könsfördelning, både vad gäller representation i filmerna och bland våra regissörer.

BUFF strävar efter att barn och ungdomar i alla åldrar, från förskolebarn upp till gymnasieålder, ska finnas representerade i festivalens filmer.

Ett genomgående tema som BUFF arbetar med är tolerans och alla barns och ungdomars rättigheter. Vi vill undvika de mest stereotypa berättelserna och karaktärerna och föredrar istället filmer som på olika sätt är normbrytande. Det finns en hård press på barn och ungdomar kring hur de ”ska vara” för att passa in. De som bryter mot normen uppfattas som avvikande. Därför handlar många av våra filmer om unga människor som befinner sig i någon form av utanförskap.

För att hitta världens bästa filmer för en ung publik besöker vi kontinuerligt olika festivaler och marknader för film, samt håller oss ständigt uppdaterade på ny film genom våra kontakter med distributörer och producenter. För varje år anmäls fler och fler filmer till festivalen via vår hemsida. Inför 2015 års festival tittade BUFF:s filmgrupper igenom närmare 900 filmer.

För att göra urvalet av filmer till BUFF har festivalen satt samman två filmgrupper: en långfilmsgrupp och en kortfilmsgrupp. Inför BUFF 2016 ser filmgrupperna ut enligt följande:

Långfilm
Daniel Lundquist (programchef)
Deborah Fusaro
Julia Jarl
Martina Mardones Rodriguez
Tony Martelius Ågren
Clara Noreen
Sarah Olsson

Kortfilm
Daniel Lundquist (programchef)
Ina Alm
Tim Chronström
Isabell Gudmundsson
Salli Honkanen
Matilda Lindergård
Chris Munsey
Laura Savolainen
Torun Spånberg Slettan