IF YOU DON’T HAVE AN ACCREDITATION FOR BUFF 2015 YOU CAN ATTEND WORK IN PROGRESS WITH A FESTIVAL PASS, BUT YOU MUST REGISTER HERE.

Molly is the family’s only child. She spends her days at home together with her best friend, the mechanical toy Edison. But when Mama Monster lays an egg (which Papa Monster must incubate), Molly must go on a personal journey to find a new place within a family in transition. The journey will take her far from home, over the wild mountains to the egg-island, where she is finally reunited with her Mama, Papa and new mini-monster siblings. Participants: Michael Ekblad from SluggerFilm, Rose Marie Strand from Folkets Bio and Alexandra Schatz, producer.

MODERATOR: CAMILLA LARSSON. | WORK IN PROGRESS HÅLLS PÅ ENGELSKA. | FESTIVALPASS ELLER ACKREDITERING GER TILLTRÄDE TILL WORK IN PROGRESS. OM DU INTE ÄR ACKREDITERAD KRÄVS FÖRANMÄLAN HÄR.

Molly är familjens enda barn. Hon spenderar dagarna hemma tillsammans med sin bäste vän, den mekaniska leksaken Edison. Men när Mama Monster värper ett ägg (som Papa Monster måste ruva), gör Molly en personlig resa för att finna en ny plats i en familj i förändring. Resan för henne långt hemifrån, över de vilda bergen till ägg-ön. Där hon till slut återförenas med sin Mama, Papa och nya mini-monster syskon.

Medverkande: Michael Ekblad från SluggerFilm, Rose Marie Strand från Folkets Bio och Alexandra Schatz, producent.