Games for Change with HaBiTatQ – Games Workshop / gaming cafe Spelkultur i Skåne (Game Culture in Skåne) invites you to a day full of games that aim to make the world a better place. Today’s theme is LGBTQ and visitors will play games that deal with this in different ways. HaBiTatQ will be there to talk about its work.Tisdag 12/3 10.00-11.30 Victoriateatern, Spelworkshop för skolklasser

Tisdag 12/3 12.00-13.30 Victoriateatern, Spelworkshop för skolklasser

Tisdag 12/3 17.00-19.00 Victoriateatern, Spelcafé för allmänheten 

Spelkultur i Skåne bjuder in till en dag full av spel som vill göra världen bättre. Dagens tema är HBTQ och besökare kommer att spela spel som på olika sätt behandlar detta. Dessutom kommer HaBiTatQ och berättar om sin verksamhet. Vi kör två gånger under dagen och tar emot två klasser per gång. Varmt välkomna till ett event som utmanar och ifrågasätter rådande normer inom både spel och samhälle.

Habitatq på facebook
Spelkultur i Skåne på facebook