Many is in France and dreams of being able to send money back to his family in Punjab. To integrate into French society he has to go to school and is not allowed to work. The pressure he feels to send money home leads to him getting involved in illegal activities. A strong and realistic depiction of a young man’s life in a new country.Many befinner sig i Frankrike och drömmer om att kunna skicka pengar till sin familj i Punjab. För att integreras i det franska samhället måste han gå i skolan och tillåts inte att arbeta. Han känner sig pressad att skicka pengar till sina föräldrar, vilket gör att han dras in i illegal verksamhet. Stark och realistisk skildring om en ung killes vardag i ett nytt land.