16-year-old Fern suddenly has to take care of herself when her mum dies of a heart attack. By taking a job as a building caretaker, and working extra at a restaurant, she’s able to stay out of the hands of the social services. Her goal is to be a millionaire, and inspired by a self-help book, Fern figures that it shouldn’t be too difficult. She encounters both help and hinders on her journey, but nothing can stop Fern, who is determined to find a way out of her situation. DL

Identity, finances, careers and workNär 16­-åriga Ferns mamma plötsligt dör i en hjärtattack måste hon ta hand om sig själv. Genom att arbeta som vaktmästare i en fastighet och jobba extra på en restaurang kan hon hålla sig undan socialtjänsten. Målet är
att bli miljonär och inspirerad av en självhjälpsbok tänker Fern att det inte ska vara svårt. På vägen får hon både hjälp och stöter på hinder, men inget kan stoppa Fern som är fast beslutad att ta sig ur sin situation. DL

IDENTITET, EKONOMI, YRKEN OCH ARBETSLIV