Lieke lives on her own with her mother. Her best friend is Milad, a refugee from Iran. When Milad’s family finds out that they are to be deported back to Iran, the two best friends want to stop the deportation. Lieke and Milad run away from home in protest and flee from the police. However their flight seems to create even more problems for Milad’s family. This film beautifully depicts friendship and the determination to stop a decision which, to the young friends, seems unfair. CGLieke bor ensam med sin mamma och är bästis med Milad, som är flykting från Iran. När Milads familj får besked om att de ska utvisas till Iran, vill bästa vännerna stoppa utvisningen. Lieke och Milad rymmer hemifrån för att protestera och flyr undan polisen. Men deras flykt verkar ställa till med ännu mer problem för familjen. Oerhört fin skildring av vänskap och av att stoppa ett, som de tycker, orättvist beslut. CG