Some of the class trouble makers are in class when they hear gun shots from the corridor. Locked up in the classroom they’re caught in a veritable nightmare – a school shooting is happening right outside the door. Now the students’ only option is to stick together and collaborate. A sad and topical drama. DLNågra struliga elever befinner sig i ett klassrum när de hör skott från korridoren. Inlåsta i klassrummet är de fångade i ett mardrömsscenario: en skolskjutning pågår utanför. Nu är elevernas enda val att hålla ihop och samarbeta. Nervigt drama med sorglig aktualitet. DL