[:en]Tito and Jay are two brothers who hang around on the street with their friends in the Park Extension area of Montreal. A realistic film about being young and growing up, which beautifully illustrates themes like friendship and identity.

Friendship, identity, relationships
[:sv]Tito och Jay är två bröder som hänger på gatan med sina polare i området Park Extension i Montreal. En realistisk film om att vara ung och växa upp som träffande fångar teman som vänskap och identitet.

Vanskäp, identitet, relationer[:]