[:en]Neo is really into Superman, the hero who fights for truth and justice. One day after school, her dad doesn’t come to pick her up and she has to get home by herself. Then she sees Superman in the street and he turns out to be a real hero.

Identity, media, social issues[:sv]Neo är mycket förtjust i Superman, hjälten som kämpar för sanning och rättvisa. En dag efter skolan kommer inte hennes pappa för att hämta henne och hon får ta sig hem på egen hand. Då ser hon på Superman på gatan och han visar sig vara en riktig hjälte.

IDENTITET, MEDIER, SAMHÄLLSFRÅGOR[:]