Bea is in a destructive relationship and is depressed. She goes with some friends to a festival in the forest where she meets Anton. Anton affirms Bea’s need for love and her need to be close to someone. In just one night, she seems to have gathered the courage to move on.Bea befinner sig i ett destruktivt förhållande och är nedstämd. Hon följer med sina vänner på en skogsfestival, väl där möter hon Anton. Beas behov av närhet och kärlek bekräftas av Anton och över en natt tycks hon ha samlat mod till att våga gå vidare.