Spegeln is located on the Main Square in the centre of Malmö. In 1934 they built the old movie theater Alcatraz, in 1998 they renamed the cinema into Spegeln. Today Spegeln is runned by Folkets Hus och Parker. Spegeln has three

Spegeln has three theatres, the largest has 167 seats, the two smaller theatres have 63 and 64 seats. The theatres have been renamed after female directors, Sofia Coppola, Susanne Bier and Jane Campion.Biograf Spegeln ligger på Stortorget mitt i centrala Malmö. Det är den gamla biografen Alcazar, byggd 1934 och senare omdöpt till Camera, som sedan 1998 heter Biograf Spegeln. Idag drivs Spegeln av Folkets Hus och Parker.

Spegeln har tre salonger, den största har 167 platser, de två mindre salongerna har 63 resp 64 platser. Salongerna har döpts om efter kvinnliga regissörer, Sofia Coppola, Susanne Bier och Jane Campion.