Panora Folkets Bio Malmö opened February 27th in their new facility in the middle of Möllan (Friisgatan 19 D).
The cinema is southern Sweden’s largest arthousebiograf with its 3 theatres and a total of 377 seats.

”Because of  Panora Malmö and the region gets a new, dynamic arena of film art. The focus is on Swedish and foreign qualitative films which goes together with festivals, talks and events. Panora also carries a unique focus on children- and youthfilms, which will contain a large part of their business .

The cinema will be the largest in Folkets Bio’s chain and is now on the cutting edge as the only cinema in Sweden with 4Kprojectors in all salons.(Panora.nu)Panora Folkets Bio Malmö öppnade 27 februari i sina nya lokaler mitt på Möllan (Friisgatan 19 D).
Biografen är södra Sveriges största arthousebiograf med sina 3 salonger och totalt 377 platser.

”Genom Panora får Malmö och regionen en ny, dynamisk arena för filmkonsten. Fokus ligger på svensk och utländsk kvalitetsfilm tillsammans med festivaler, samtal och evenemang. Panora genomför även en unik satsning på barn- och ungdomsfilmer, som kommer att genomsyra stora delar av verksamheten.

Biografen blir den största i Folkets Bios kedja och ligger tekniskt i framkant som den enda biograf i Sverige med 4K-projektorer i samtliga salonger.” (Panora.nu)