Lena Sjöberg’s award-winning children’s book ”Tänk om…” (” What if … ”) in animated form. Nina Persson narrates this film, which will premiere in early autumn 2014. Linda Hambäck and Marika Heide Brooks both directed and wrote the script for this animated film aimed at the very youngest audience. It is the story of wildlife, being rowdy and wanting to be close. The directors will talk about their successful collaboration and the winding road from idea to premiere!

Lena Sjöbergs prisbelönta barnbok ”Tänk om…” blir animerad film. Nina Persson är filmens berättare. Filmen har premiär tidig höst 2014. Linda Hambäck och Marika Heidebäck regisserar och har skrivit manus till denna animerade film, för den allra yngsta publiken. Det är berättelsen om djurliv, busliv och om att få vara nära. Regissörerna kommer att berätta om deras lyckade samarbete och om den krokiga vägen från idé till premiär!