IF YOU DON’T HAVE AN ACCREDITATION FOR BUFF 2015 YOU CAN ATTEND WORK IN PROGRESS WITH A FESTIVAL PASS, BUT YOU MUST REGISTER HERE.

Kim, Bella and Momo are three fourteen-year-old girls,halfway between childhood and adulthood. During the day they endure their classmates’ insults but at night they drink nectar from a fabulous flower that turns them into boys. Pojkarna, based on Jessica Schiefauer’s August Prize-winning novel, is a film about growing up, transformation, love and friendship. And that maybe gender is something we create and not something we are? Participants: Alexandra-Therese Keining, director, Olle Wirenhed / Helena Wirenhed, producers at Göta Film.

MODERATOR: CAMILLA LARSSON. | WORK IN PROGRESS HÅLLS PÅ ENGELSKA. | FESTIVALPASS ELLER ACKREDITERING GER TILLTRÄDE TILL WORK IN PROGRESS. OM DU INTE ÄR ACKREDITERAD KRÄVS FÖRANMÄLAN HÄR.

Kim, Bella och Momo är tre fjortonåriga flickor, mitt emellan barndom och vuxenliv. På dagarna utstår de klasskamraternas kränkningar, men på nätterna dricker de nektarn från en fantastisk blomma som förvandlar dem till pojkar.

Pojkarna bygger på Jessica Schiefauers Augustprisbelönade roman och är en film om uppväxt, förvandling, kärlek och vänskap. Och om att kön kanske är något vi skapar, inte något vi är?

Medverkande: Alexandra-Therese Keining, regissör, Olle Wirenhed/ Helena Wirenhed, producenter på Göta Film.